Попълването на тази анкета по Проект-ROBG -302 ще предостави и Вашето мнение относно темата „Успешното управление и социализиране на християнското културно и историческо наследство в трансграничния регион Русе-Гюргево“ и реализиране на виртуален достъп до артефакти и исторически данни, свързани с 3-те възстановени храма по проекта: /LP/: Църква „Света Петка“ – гр. Русе, България, /PP2/: Църква „Свети Пантелеймон“ – с. Ведя, окръг Гюргево, Румъния, /PP3/: Църква „Свети Георги“ – гр. Русе, България.

Резултатите и анализът от Анкета-ROBG 302 ще бъдат публикувани в съвместната стратегия по проекта, изработвана в момента.

При икономическите последиците от пандемията COVID 19 Вашето мнение ще помогне за реализирането на моментна снимка относно отношението на гражданите в региона по конкретната тема за устойчивото развитие на поклонническия и културен туризъм на региона Русе – Гюргево.

Вашето мнение е ключов фактор за обратна връзка!

Анкетата ще е достъпна на сайта до 14.02.2021.

Благодарим Ви за участието!