Книгите са част от печатните архиви на църквите и са сканирани в електронен архив по проект “Християнското наследство по протежение на културния коридор Русе – Гюргево“, Дейност: „Консервационно-реставрационни дейности и излагане на културно-историческото наследство от реставрираните църкви по проект ChristHeritage ROBG-302, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР № 144863/03.12.2018.

Линкове за изтегляне на книгите: https://1drv.ms/u/s!AghV2mMDmtc8hsQo34yzjzFJWvN9GQ?e=G9o4s3

https://1drv.ms/u/s!AghV2mMDmtc8h7xql0EPsOdytiEdEQ?e=onORaB

Книга – наименование Езикова версия Обем Страници Година на издаване
1 Триод-пентикостар Църковнославянски език 653 1874
2 Библия Български език-стар правопис 1556 1925
3 Свето Евангелие Български език-стар правопис 443 1943
4 Катавасийник Български език-стар правопис 49 1935
5 Парамийник Български език-стар правопис 137 1935
6 Устав на детското православно християнско дружество Български език-стар правопис 8 1934
7 „Вяра и език“- Люба Георгиева Български език-стар правопис 27 1941
8 Миней-месец май Църковно славянски език 526 1904
9 Миней-месец юли Църковно славянски език 538 1904
10 Миней-месец октомври Църковно славянски език 570 1904
11 Миней-месец декември Църковно славянски език 616 1904

Страници от архива на Църква „Света Петка“ – Русе, България

Книги от архива на Църква „Света Петка“ – Русе, България