Как са събирали средства нашите предци  за построяването на храма Св. Петка“ – Русе?

Символ на задружието на родителите на нашите родители, съумели да изградят великолепно архитектурно копие на Златната църква в Преслав, вплитаща хилядолетна история и традиции на Християнството в региона на Долен Дунав.

Днес реставрацията е плод на съвместните усилия на съседните градове Русе и Гюргево от двете страни на река Дунав/ древната Истър/ България и Румъния.

С благодарност към нашите предци и наследници!

Leave a Comment