Публикувана е презентация за напредък по проекта ROBG – 302

Презентация – „Бизнесът в регион Русе – Гюргево и културно-историческият аспект в религиозния туризъм“ със следното съдържание е публикувана:

1. Напредък по проект Christ heritage robg-302  към май 2022.

2. Перспективи за развитие на религиозен туризъм в регион крайбрежен дунав – дигитален формат – Дискусия  със заинтересованите страни в региона:

Кои са Слабите Страни при Популяризирането на Културно-историческото и Религиозно Наследство?
Културно-историческият фокус към религиозния туризъм –конкретни стъпки за реализиране на целогодишен туристопоток в региона?
Онлайн въпросник за обратна връзка – работещ инструмент за успешен диалог с всички заинтересовани страни в регион Русе-Гюргево.

Leave a Comment