ПУБЛИЧНА ПОКАНА – обновена

Наименование: “ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ЦЪРКВА „СВ. ГЕОРГИ – гр. Русе” На основание чл.50, ал.2. т.2 от ЗУСЕСИФ и чл. 1, ал.1 и ал.2 от ПМС 160/01.07.2016 за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договорите
Read More

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Наименование: “ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ЦЪРКВА „СВ. ГЕОРГИ“ – гр. Русе“ На основание чл.50, ал.2. т.2 от ЗУСЕСИФ  и чл. 1, ал.1 и ал.2 от ПМС 160/01.07.2016 за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване
Read More

Начална пресконференция по проект „Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево”

На 12 декември 2019 г. в църква „Света Петка“ в град Русе се проведе начална пресконференция по проект „Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево”. Участието в събитието взеха членовете на екипа за управление на проекта: Мариана Мантарова – ръководител на проекта, Светлин
Read More