Проект „Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево”

Проектът се финансира по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“.

Водещ партньор по проекта е Църква „Света Петка“, град Русе. Партньори по проекта са Църква „Свети Георги”, град Русе и Община Ведя, окръг Гюргево, Румъния, стопанисваща църква „Свети Пантелеймон”, село Ведя.

Продължителността на изпълнението на проекта е 36 месеца: от 11 януари, 2019 г. до 12 януари, 2022 г.

Обща стойност на проекта е 1 499 991,21 евро.

Идеята за проекта е отпреди няколко години, когато негово преосвещенство русенският митрополит Наум постави проблема с пропадането на храм „Св. Петка“, заради льосовата почва.

Налице са редица предпоставки за реализиране на проекта. От една страна това е богатото културно, историческо и религиозно наследство в трансграничния регион Русе-Гюргево. И трите църкви са паметници на културата от местно значение.  Редица общи светци закрилят и българите и румънците – Света Петка, Свети Георги, Свети Пантелеймон, Свети Димитър Бесарбовски. От друга страна през последните години се наблюдава повишен туристически интерес към културния и религиозния туризъм в региона. Устойчивото управление на паметниците на културата от местно значение е ключов ангажимент за запазване и съхраняване на културното наследство. Необходимост от реставрационни и укрепителни дейности поради текущо недобро състояние на трите църкви- паметници на културата. Възстановяването им ще осигури възможност за включването на храмовете в туристически маршрути и ще позволи достъпа на посетители до тяхната архитектурна и художествена стойност.

Архитектурният проект на храма „Света Петка“ е първият смел и сполучлив опит за пресъздаване на един от шедьоврите на Първата българска държава – Кръглата църква (Златната църква) в Преслав, строена от цар Симеон I. Църквата е построена в края на 30-те години на миналия век в близост до единствената запазена порта на старата крепост на града. Проектът е изготвен от русенския архитект Любен Динолов. Строителството започва през същата година от местния майстор–предприемач Никола Иванов Колчев. Иконостасът е изработен през 1942 г. от русенския резбар Георги Генов. Иконите са дело на Георги Каракашев, Тодор Янков и Никола Пинков. Стенописите са изографисани то проф. Никола Кожухаров, Цанко Василев и декораторът Петър Михайлов. Уникалната черква се руши от години, заради нестабилна основа. Тя е изградена върху засипан с пръст крепостен градски ров. Света Параскева /Света Петка/ се счита за покровителка на Румъния. Мощите на светицата се съхраняват в гр. Яш (на 450 км разстояние).

Църква „Свети Пантелеймон” – с. Ведя, гр. Гюргево 1720 г. е построена като дървена сграда. През 1845 г. е построена сегашната сграда от Апостол Арсаче – политик и филантроп, Министър-председател на Румъния при управлението на Александър Йоан Куза. Изградена е в памет на сина му – самоубил се заради романтична драма с любимата си – еврейка. Рисувана с икони от известния румънски художник Георге Татареску, ученик на Николае Григореску и пионер на неокласицизма в художествената живопис в Румъния. Свети Пантелеймон – покровител на църквата в с. Ведя е покровител на над 219 църкви в България.

Църква „Свети Георги”- гр. Русе е трикорабна базилика с три олтара: централен „Свети Георги“, северен „Свети Димитрий Басарбовски“ и южен „Свети Николай Мирликийски Чудотворец“. Построена през периода 1841 – 1842 г. върху руините на дървена църква, изгоряла през 1806-1812 г. Църква „Свети Георги“ е копие на катедралния храм „Света Троица“ в град Русе, но за разлика от нея не е вкопана в земята. В църквата са запазени иконите от стария иконостас, изрисувани през 1842 г. от Захари Цаньов и Йоаникий Папавитанов от Трявна. През 1928 г., новият иконостас, архиерейския трон и двете певници са изработени от художника-резбар Иван Травнитски.  През 1958 г. стеновият иконостас е заменен с нов, дело на професор Николай Кожухаров и художника Цанко Василев.  Свети Георги е общ защитник на Русе и Гюргево. В храма се съхранява частица от мощите на неговия покровител.

Изпълнението на проекта включва интегрирано изпълнение на инвестиционни дейности и на меки мерки.

Основна цел на проекта е да се насърчи интегрираното развитие на трансграничния регион Русе-Гюргево чрез развитие на културно-религиозен туризъм, основан на устойчивото използване на културното, религиозното и историческото наследство на региона. Проектът ще позволи на всички партньори по проекта успешно да социализират, използват и управляват своето културно-историческо наследство, да го интегрират в туристическите продукти и да използват настоящите благоприятни условия за развитието на културния туризъм.

Целеви групи по проекта са църковните настоятелства и енориашите на трите храма-партньори по проекта, местни и регионални власти, неправителствени организации, туристически асоциации, организации, туристически агенции и туроператори, туристически информационни центрове и други в трансграничния регион Русе-Гюргево, както и любители на културния, историческия и религиозния туризъм.

Инвестиционните дейности включват реставрация на трите храма. Реставрацията на църква „Света Петка” ще включва укрепване на храмовата сграда и терен и  израждане на експозиционен център. Планират се консервационно-реставрационни дейности и излагане в експозиционния център на културно-историческото наследство на трите църкви – дигитализация на архив, инвентаризация, реставрация и излагане на църковен инвентар и одежди. В църква „Свети Пантелеймон” ще бъде възстановен храмовия интериор и стенописите. Ремонтът на църква „Свети Георги” включва укрепване на храмовата сграда и интериор.

Меките мерки включват разработване на три интегрирани туристически продукта, популяризиращи християнското наследство в трансграничния регион Русе-Гюргево. Ще бъдат организирани експедиентски турове за представяне на реставрираните църкви и разработените туристически маршрути;

Планира се разработване на обща стратегия за общо съхранение и използване на културното, религиозно и историческо наследство като основа за устойчиво развитие на културния и религиозен туризъм в трансграничния район Русе-Гюргево.

За да се гарантира устойчивостта на проекта ще бъде създадена мрежа на заинтересованите страни, включваща представители на Русенската митрополия и Епископията в Гюргево, регионални и местни власти, НПО, туроператори, туристически информационни центрове, собственици на места за настаняване и др.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта са три реставрирани църковни храма – съхранени и включени като основна туристическа локация за религиозен туризъм в трансграничния регион Русе-Гюргево; изграден експозиционен център с артефакти от църквите, функциониращ като средство за устойчиво развитие на културно наследство; разработени и приложени на практика три интегрирани туристически продукта с атрактивни туристически маршрути за културен и религиозен туризъм; разработена и приложена в действие Обща стратегия за съхранение и използване на културното, религиозно и историческо наследство като основа за устойчиво развитие на културния и религиозен туризъм в трансграничния район Русе-Гюргево;.

Всичко това ще доведе до увеличаване броя на туристите, посещаващи трансграничния регион Русе-Гюргево с цел културен и религиозен туризъм, на реализираните  нощувки в трансграничния регион Русе-Гюргево с цел културен и религиозен туризъм и на туристопотока с цел поклоннически туризъм  в църквите – бенефициенти по проекта.