Водещ партньор по проекта е Църква „Света Петка“, град Русе. Партньори по проекта са Църква „Свети Георги”, град Русе и Община Ведя, окръг Гюргево, Румъния, стопанисваща църква „Свети Пантелеймон”, село Ведя.