Este gata prima versiune – draft a STRATEGIEI PENTRU PROTEJAREA COMUNĂ ȘI FOLOSIREA PATRIMONIULUI CULTURAL-ISTORIC ȘI RELIGIOS, finanțată prin proiectul ROBG-302 și al cărei obiectiv este dezvoltarea comună a turismului cultural și religios în regiunea transfrontalieră Russe – Giurgiu.

În luna septembrie a anului 2021 a fost finalizată elaborarea primei versiuni – draft aStrategiei pentru protejarea comună și folosirea patrimoniului cultural-istoric și religios al cărei obiectiv este dezvoltarea comună a turismului cultural și religios în regiunea transfrontalieră Russe – Giurgiu, finanțată prin proiectul „Moștenirea creștină de-a lungul coridorului cultural Russe -Giurgiu”, Programul INTERREG V-A România – Bulgaria 2014-2020.

Prima versiune – draft a Strategiei ROBG-302 a fost

  • Realizată de către echipa de experți a Asociației cu activitate în beneficiul societății „Centrul European de Cultură”, în implementarea Contractului nr. ROBG–302/ 1.10.2019,
  • Fiind accesibilă și putând fi consultată pe site-ul web al proiectului în 2 versiuni lingvistice – în limba bulgară și în limba română.
  • Versiunea finală a strategiei ROBG-302 va fi publicată pe site-ul web al proiectului și în limba engleză.

Urmează dezbaterile publice cu privire la documentul strategic, cu implicarea părților interesate din diferite sectoare economice din regiunea transfrontalieră Russe – Giurgiu.

În luna octombrie 2021 urmează a fi organizat un eveniment online în cadrul căruia se va discuta public Strategia și reprezentanții tuturor părților interesate vor putea face comentarii și vor putea veni cu propriile lor propuneri de modificări și completări ale acestui document strategic.

Strategia ROBG-302

  • Este o strategie tematică, specializată și vizează în special turismul cultural și religios în regiunea transfrontalieră Russe – Giurgiu;
  • Contribuie la crearea unei viziuni pe termen lung pentru conservarea durabilă, gestionarea, dezvoltarea și folosirea sustenabile a patrimoniului cultural și religios prin aplicarea unei abordări sistematice de monitorizare a folosirii sustenabile a resurselor;
  •  Conține un plan de monitorizare a produselor turistice integrate realizate în cadrul proiectului ROBG -302.

Obiectivele principale ale Strategiei ROBG-302 sunt

  • Asigurarea competitivității durabile a regiunii ca o destinație turistică pentru turism cultural și religios;
  •  Susținerea dezvoltării sustenabile a sectorului turistic;
  • Luarea în calcul a așteptărilor și intențiilor tuturor părților interesate pentru a îndeplini prevederile pentru o poziționare corectă, realistă și stabilă pe piață a produsului turistic integrat.

Conținutul Strategiei ROBG-302 îl puteți consultaprin clic pe următorul link:

Leave a Comment