Публикувана е презентация за напредък по проекта ROBG – 302

Презентация – „Бизнесът в регион Русе – Гюргево и културно-историческият аспект в религиозния туризъм“ със следното съдържание е публикувана: 1. Напредък по проект Christ heritage robg-302  към май 2022. 2. Перспективи за развитие на религиозен туризъм в регион крайбрежен дунав – дигитален
Read More

Методология за работа със заинтересованите страни

Методология за работа със заинтересованите страни Резултати от проучването Кореспонденция със заинтересованиете страни проект ROBG-302 Списък с контакти на заинтересованите страни contact list stakeholders_project_ROBG-302_Giugiu_County

Как са събирали средства нашите предци  за построяването на храма Св. Петка“ – Русе?

Символ на задружието на родителите на нашите родители, съумели да изградят великолепно архитектурно копие на Златната църква в Преслав, вплитаща хилядолетна история и традиции на Християнството в региона на Долен Дунав. Днес реставрацията е плод на съвместните усилия на съседните градове Русе
Read More